Sala: Servizos e unidades (6. Servizo de Persoal de Administración e Servizos)

Comproba se o teu navegador está soportado neste URL: Link

Acceso profesorado

Acceso estudantado

Podes compartir o acceso a esta sala neste URL: https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/375291574