Sala: Servizos e unidades (13. Unidade de Apoio á Dirección de I+D (OTRI))

Comproba se o teu navegador está soportado neste URL: Link

Acceso profesorado

Acceso estudantado

Podes compartir o acceso a esta sala neste URL: https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/471634288