Sala: Reitoría (Reitoría - Sala 33 (Vicexerencia de Coordinación Académica))

Comproba se o teu navegador está soportado neste link: Ligazón

Acceso profesorado

Acceso estudantado

Podes compartir o acceso a esta sala neste URL: https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/580998295